Glassbrikker

Jeg har brukt div. garn som passet til pinne nr. 3.
 
6 lm lukkes til en ring med en kj.m.
1.omg. 2 lm istedefor 1 st. 2 sammen avmaskede st. i ringen 3 lm.
 * 3 sammen avmaskede st. i ringen,
3 lm, gjenta 4 ggr. fra *, istedefor de 3 siste lm hekles: 1 lm, 1 st på 1. klasemaske.

2.omg. 2 lm istedefor 1 st, 2 sammen avmaskede st bak st, 3 lm, * i neste lm-bue: 3 sammen avmaskede st. 3 lm, 3 sammen avmaskede st, 3 lm; gjenta 4 ggr, fra *. omg. slutter slik: 3 sammen avmaskede st i siste bue, 1 lm, 1 st på 1. klasest i omg.

3.omg. Som 2 omg, men hekle vekselvis i hver lm-bue: 1 gang 1 st-klase,
1 gang 2 st-klase, 3 lm imellom

4.omg. 3 st i hver lm-bue i foreg. omg. (2 lm istedenfor 1 st) mellom de dobbelte st-gruppene i foreg. omg. hekles 3 st, 2 lm, 3 st: lukk omg. med en kj.m.

5.omg. 1st på hver st i forg. omg. i lm-buen i de 6 hjørnene hekles: 2 st, 2 lm, 2 st:
 lukk omg med 1 kj.m.


Sammen avmaskede staver: 1 kast på nålen, stikk den i en maske i foreg. rad hent tråden og trekk den gjennom 2 løkker, gjør dette med 2 st til. så trekkes den siste maska på alle 3 st. sammtidig gjennom den siste løkka. Du får da en felles avsluttning.
 
Jeg blokker dem ut med en knappenål i hvert "hjørne"Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...